Garantie

Champion Generatoren Nederland (hierna te noemen CGN) registreert uw garantie pas na online invullen van het registratie formulier of op vertoon van uw Garantie registratie kaart en een kopie van de verkoopfactuur.

Gelieve uw Garantie en uw aankoopbewijs binnen tien (10) dagen na de datum van aankoop te registreren.

Registreer hier online

Maak of vervang garantie

CGN garandeert de oorspronkelijke koper dat de mechanische en elektrische componenten vrij van gebreken in materiaal en vakmanschap zal zijn voor een periode van één (1) jaar (op onderdelen en arbeid) en twee (2) jaar (delen) van de oorspronkelijke datum van aankoop (90 dagen [onderdelen en arbeid] en 180 dagen [delen] voor commercieel en industrieel gebruik).

Transportkosten op het product voor reparatie of vervanging ingediend onder deze garantie zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

Stuur de unit niet terug naar plaats van aankoop

Contact de Technische Dienst van CGN en het zal geen probleem geven een oplossing via de telefoon of e-mail aan te dragen. Als het probleem niet wordt gecorrigeerd door deze methode, Dan zal CGN, naar eigen goeddunken, reparatie of vervanging van het defecte onderdeel of component aan een CGN Service Center. CGN zal u voorzien van een servicenummer voor dit garantie geval. Bewaar dit nummer voor toekomstig gebruik. Reparatie of vervanging zonder voorafgaande toestemming, of op een niet-geautoriseerde reparatie faciliteit, zal niet worden gedekt door deze garantie.

Uitsluiting van Garantie

Deze garantie geldt niet voor de volgende reparaties en apparatuur:

Normale slijtage

Uw product moet periodiek onderdelen en service hebben om goed te presteren. Deze garantie is niet van toepassing op reparaties die komen door normaal gebruik of normale slijtage behorend bij de levensduur van een deel of het apparaat als geheel.

Installatie, Gebruik en onderhoud

Deze garantie geldt niet voor onderdelen en / of arbeid als uw product wordt geacht te zijn misbruikt, verwaarloosd, betrokken bij een ongeval, wijzigingen, verkeerd geïnstalleerd of onjuist aangesloten op een elektrische component. Normaal onderhoud valt niet onder deze garantie.

andere uitsluitingen

Deze garantie is exclusief:
- Cosmetische gebreken zoals verf, stickers, enz
- Slijtage items,
- Toebehoren,
- Problemen veroorzaakt door onderdelen die niet origineel zijn CGN onderdelen.

Beperkingen van geïmpliceerde garantie en gevolgschade

Als een unit wordt uit gewisseld zal de garantie periode van de oorspronkelijk aangekochte unit blijven gehandhaafd. De lengte van de garantie met betrekking tot de uitgewisselde unit blijft berekend op basis van de datum van aankoop van de oorspronkelijke eenheid. Deze garantie geeft u bepaalde wettelijke rechten die kunnen veranderen .